XE TẢI VAN KENBO KB0.65/TV2, 5 CHỖ, TẢI TRỌNG 650KG

235.000.000 232.000.000

Danh mục:
0973.945.950
0335.986.398